BTI-rettleiar

BTI, Betre Tverrfaglig Innsats, skal sikra at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaka til oppfølging kan vere av ulik grad men arbeidet med å komme fram til ei løysing skal vere lik. Les meir om BTI