-

Kontaktpersonar

Kommunen

Informasjon og service Telefonnr.: +47 57 75 60 00 e-post: post@kinn.kommune.no Kontortid: 09:00 – 15:00

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva er fem gonger fem?